chương trình tham quan: HUẾ - PHÚ YÊN - HUẾ ( 3 NGÀY 3 ĐÊM ) KHỞI HÀNH: MỒNG 4 TẾT. Giới ...