Với cộng đồng ưa xê dịch, chinh phục được hết “4 cực, một đỉnh, một ngã ba” ở Việt Nam ...