Nổi tiếng là mảnh đất võ huyền thoại, Bình Định không chỉ có nhiều di tích lịch sử lâu đời ...