Lần này nên đi đâu nhỉ ? Bắc đi rồi, Nam cũng đi rồi, Trung thì vùng đất mình đang ...