Chương trình tham quan: HUẾ - BÀ NÀ HILL – HUẾ (1 NGÀY) Khởi hành: hàng ngày Sáng : 5h45 - 6h00 xe ...