Bình Định không chỉ được biết đến là một tỉnh nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử ...