Hệ thống động Phong Nha có tổng chiều dài trên 57km bắt nguồn từ phía nam của vùng núi đá ...