Cùng với tự nhiên, Những cây cầu đã và đang là những nhân chứng lịch sử cùng đất nước trải ...