Tháng 11 – Cuối mùa thu trên những sườn núi ở vùng cao nguyên đá Hà Giang, khi mùa vàng ...