Giáng sinh từ lâu đã được coi là “tết thiếu nhi thứ 2”, bởi vậy mà em nhỏ nào cũng ...