Đất nước chùa tháp cổ kính, được khám phá ẩm thực, mua sắm với giá rẻ là những lý do ...