Nhắc đến Lạng Sơn ( xứ Lạng) chắc nhiều du khách sẽ nghĩ tới ngay Mẫu Sơn, nơi đã thu ...