Tháng 11 bắt đầu, con người trời đất giao hòa….với tiết trời chuyển lạnh, mùa mà mọi người vẫn lầm ...