Hà Giang là một biên giới, một vùng núi cao hoang sơ, tiêu điều, nó được coi như mảnh đất ...