Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long Vào lúc 20h30 ngày 31/7/2010 tại thủ đô Brasilia của Braxin, Ủy ...