Nếu có dịp Đến với Bạch Mã nơi mây vờn lưng chừng núi, du khách sẽ được phóng tầm mắt ...