Đến rồi đi, biết là vậy nhưng ai ai cũng muốn đến... đến để trải nghiệm, được tận hưởng bầu ...