Chương trình thăm quan: Đà Nẵng - suối khoáng Phước Nhơn - Đà Nẵng (1 Ngày) Khởi hành: Hàng Ngày Sáng: 8h00 ...