Chương trình tham quan: Quảng Ngãi - Lý Sơn - Quảng Ngãi (2 Ngày 1 Đêm) Khởi hành: Thứ 7 hàng ...