Cùng Khám Phá Di Sản City Tour thành phố mang tên Người Và thăm quan địa đạo Củ Chi. Sáng: 8h  ...