Bạn có từng nghĩ những chiếc quần có thể tự dựng đứng giữa đường phố như thể đang có người ...