Chương trình tham quan: Đồng Hới - động Thiên Đường - Kayak sông Chày - Zipline tắm sông - Hang Tối ...