Sáng: 07:40 - 08:3 Xe và hướng dẫn của Eagletourist đón Quý khách tại khách sạn, khởi hành đi Chùa Hương ...