1. Kẹo Cu Đơ Một loại đặc sản thơm nức tiếng ở Hà Tĩnh có tên là kẹo Cu Đơ lấy ...