Có một loài hoa mang tên Dã Quỳ hoang dại nhưng lại vẻ đẹp vô cùng kiêu sa hút hồn ...