Cùng tham gia City tour tham quan thành phố mang tên Người cùng với Khám Phá Di Sản. Sáng: 8h  Xe ...