Auckland, New Zealand và Melbourne, Australia cùng đứng đầu danh sách những thành phố thân thiện nhất thế giới 2014 ...