Dải đất miền Trung nhiều nắng gió lại là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa kiệt xuất của ...