Thời gian này, dân phượt đang lên kế hoạch cho những chuyến đi dài lên Tây Bắc vào dịp cuối ...