Các địa danh trên các tờ tiền giấy của Việt Nam như vịnh Hạ Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám ...