Dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh – di sản văn hóa phi vật thể
Dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh – di sản văn hóa phi vật thể

Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh giữ vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người ...

Xem thêm
Quan họ Bắc Ninh – di sản văn hóa phi vật thể
Quan họ Bắc Ninh – di sản văn hóa phi vật thể

Quan họ Bắc Ninh là những làn điệu dân ca của vùng đồng bằng Bắc Bộ, tập trung chủ yếu ...

Xem thêm
Vận hành bởi Taki Media | Copyright © 2015 Thiện đây rồi