Chương trình tham quan: Đồng Hới - Viếng Mộ Đại Tướng - Biển Đá Nhảy - động Thiên Đường - động ...