Chương trình tham quan: Đồng Hới - động Phong Nha - Kayak sông Chày - hang Tối (1 Ngày) Khởi hành: ...