Cùng Khám Phá Di Sản ngược dòng Miền Tây về với Đồng Tháp. Sáng: Xe và Hdv công ty Eagletourist đón ...