Chương trình tham quan:  HÀ NỘI - HÀ GIANG – ĐỒNG VĂN – LŨNG CÚ – HÀ NỘI (3 NGÀY ...