Hành trình city tour 1 ngày khám phá một Thăng Long đông đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.   Sáng: 07:45 ...