Hồ Chí Minh City Tour – Địa đạo Củ Chi (1 Ngày)
Hồ Chí Minh City Tour – Địa đạo Củ Chi (1 Ngày)

Cùng Khám Phá Di Sản City Tour thành phố mang tên Người Và thăm quan địa đạo Củ Chi. Sáng: 8h  ...

Xem thêm
Tham quan Cao Đài – Củ Chi ( 1 Ngày )
Tham quan Cao Đài – Củ Chi ( 1 Ngày )

Một ngày tham quan di tích lịch sữ địa đạo Củ Chi cùng Khám Phá Di Sản. Sáng: 8h  Xe và ...

Xem thêm
Vận hành bởi Taki Media | Copyright © 2015 Thiện đây rồi