Chương trình tham quan: Huế - suối khoáng Thanh Tân - Huế (1 Ngày) Khởi hành hàng ngày Sáng : 08h00: Xe và ...