Chương trình tham quan: Tham quan núi Langbiang - Thác Voi (1 Ngày) Khởi hành: Hàng ngày Buổi sáng:  1.    Làng hoa Vạn ...