Chương trình tham quan : Tham quan làng rau Trà Quế và học nấu ăn (1/2 Ngày) Tour ghép hàng ngày 8h00: ...