Cùng xuôi dòng lịch sử về tham lại mảnh đất Cố đô Hoa Lư và vịnh Hạ Long trên cạn ...