Chương trình tham quan: ĐỒNG HỚI – TRƯỢT CÁT MẠO HIỂM – BIỂN NHẬT LỆ  ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – VIẾNG MỘ ...