Chương trình tham quan: ĐỒNG HỚI– ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – VIẾNG MỘ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP (1 NGÀY) Sáng: 8h Xe đón ...