Chương trình tham quan:  Đồng Hới - Viếng Mộ Đại Tướng - Biển Đá Nhảy - Đồng Hới (1 Ngày) Khởi hành: ...