Thái độ hiếu khách,con người thân thiện, ẩm thực phong phú và cảnh đẹp xuyên suốt chiều dài đất nước...từ ...