Khám phá Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử 1 ngày cùng Khám phá di sản.   Sáng: 7h00 Xe và hướng dẫn ...